TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 10.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Lumoava Finland Oy (jäljempänä ”Lumoava Finland”)
Y-tunnus: 0298672-3
Kultakuja 4
70150 Kuopio

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Marjaana Koski
Markkinointisuunnittelija
Puhelin: +358 40 3040 212
Sähköposti: marjaana.koski@lumoava.fi

REKISTERIN NIMI

Lumoava Finland Oy:n Lumoava verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Lumoava Finlandin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tuotetarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen, kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Lumoava Finland saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot
Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot ja tekemät tilaukset verkkokaupassa.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Lumoava Finland käyttää verkkokaupassaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Lumoava Finland pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Lumoavan verkkokaupassa ei-kirjautuneiden tykkäykset käyttävät evästeitä siten, että ne tallentuvat evästeeseen, joka on voimassa 2 vuotta, tai siihen asti kun käyttäjä itse tyhjentää evästeet selaimesta.

Osa evästeistä on pakollisia sivuston käytön kannalta. Esimerkiksi ostoskorin toiminnot ja asiakkaan tunnistaminen eivät toimi ilman niitä. Evästeiden tarkoitus onkin parantaa verkkosivustojen toimintaa ja tehdä ostokokemuksesta mahdollisimman miellyttävä. Selaimen evästeet on helppo poistaa.

Analytiikkatyökalumme on Google Analytics. Google Analyticsin avulla pystymme hyödyntämään esimerkiksi sivuston käyttötietoja ja myyntidataa analytiikassamme. Sivuillemme on lisätty Facebookin seurantapikseli, jonka avulla voimme seurata Facebookin palveluista tulevien käyttäjien käytöstä sivuillamme. Lisäksi sivustolla on käytössä Lucky Orange työkalu, joka mahdollistaa chat-palvelun tuottamisen sivustolle. Työkalulla voimme myös seurata käyttäjän sivustolla liikkumista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Lumoava Finland voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Lumoava Finlandin kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Lumoava Finlandin yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Lumoava Finland voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Lumoava Finland Oy:n henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan yksilöidyillä Lumoava Finland Oy:n työntekijöillä tai Lumoava Finland Oy:n lukuun tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys Lumoava Finland Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan yksilöidyillä Lumoava Finland Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterisovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Lumoava Finland Oy:n myöntämä käyttöoikeus.

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Lumoava Finland Oy
Marjaana Koski
PL 1512 (Hopeakatu 3)
70151 Kuopio

Lumoava Finland vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Lumova Finland Oy:n Lumoava verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 040 3040 226, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse lumoavashop(a)lumoava.fi.

1
    1
    Ostoskorisi
    Tanssi korvakorut
    1 X 229,00  = 229,00