Rekisteriseloste

 • REKISTERISELOSTE

  Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.
  Laatimispäivä 25.10.2016

  REKISTERINPITÄJÄ

  Saurum Oy (jäljempänä ”Saurum”)
  Y-tunnus: 0298672-3
  Kultakuja 4
  70150 Kuopio

  REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

  Emma Ruhala
  Puhelin: +358 40 3040 228
  Sähköposti: emma.ruhala@saurum.fi

  REKISTERIN NIMI

  Saurum Oy:n Lumoava tuotteiden verkkokauppa

  REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Saurumin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Asiakasrekisterin tietoja käytetään tuotetarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseen, kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

  Saurum saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

  REKISTERIN SISÄLTÖ

  Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  Henkilön etu- ja sukunimi
  Sähköpostiosoite
  Postiosoite
  Puhelinnumero
  Tiedot käsitellyistä tilauksista
  Tilausten Postin seurantatiedot
  Tiedot markkinointiluvista ja -kielloista

  EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

  Saurum käyttää verkkokaupassaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Saurum pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

  TIETOJEN LUOVUTUS

  Saurum voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Saurumin kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Saurum yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Saurum voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

  Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  Saurum Oy:n henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan yksilöidyillä Saurum Oy:n työntekijöillä tai Saurum Oy:n lukuun tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.

  Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys Saurum Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan yksilöidyillä Saurum Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterisovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Saurum Oy:n myöntämä käyttöoikeus.

  TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS

  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on maksuton kerran vuodessa ja se tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

  Saurum Oy
  Emma Ruhala
  PL 1512 (Hopeakatu 3)
  70151 Kuopio

  Saurum vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Saurum Oy:n Lumoava verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 040 3040 226, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse lumoavashop@lumoava.fi