EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste

Laatimispäivä 1.10.2018

REKISTERINPITÄJÄ
Saurum Oy (jäljempänä ”Saurum”)
Y-tunnus: 0298672-3
Kultakuja 4
70150 Kuopio

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Emma Ruhala
Projektipäällikkö
Puhelin: +358 40 3040 228
Sähköposti: emma.ruhala@saurum.fi

REKISTERIN NIMI
Saurum Oy:n Lumoava verkkokaupan uutiskirjeen tilaajat

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tietoja käytetään Lumoava uutiskirjeen lähettämiseen.
Saurum saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Sähköpostiosoite

REKISTERIN TIETOLÄHTEET
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
Saurum käyttää verkkokaupassaan ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla Saurum pystyy jatkuvasti parantamaan sivujen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Lumoavan verkkokaupassa ei-kirjautuneiden tykkäykset käyttävät evästeitä siten, että ne tallentuvat evästeeseen, joka on voimassa 2 vuotta, tai siihen asti kun käyttäjä itse tyhjentää evästeet selaimesta

TIETOJEN LUOVUTUS
Saurum voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja Saurumin kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yhteisöille asiakastilausten toimittamista varten. Saurum yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Saurum voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Saurum Oy:n henkilöstöllä on vaitiolo-velvollisuus liittyen kaikkiin asiakasrekisteritietoihin. Ainoastaan yksilöidyillä Saurum Oy:n työntekijöillä tai Saurum Oy:n lukuun tähän rekisteriin liittyen toimivilla on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytys Saurum Oy järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti tehokkaasti, yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Asiakastietoihin pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Ainoastaan yksilöidyillä Saurum Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää rekisterisovellusta. Kaikilla ATK-rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on Saurum Oy:n myöntämä käyttöoikeus.

TARKASTUS-, KORJAUS-, JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Saurum Oy
Emma Ruhala
PL 1512 (Hopeakatu 3)
70151 Kuopio

Saurum vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä Saurum Oy:n Lumoava verkkokaupan asiakaspalveluun, p. 040 3040 226, kirjeitse rekisteriasioita hoitavalle henkilölle tai sähköpostitse lumoavashop@lumoava.fi.